10
Gaz
KSW
VIP

Serbia - USA, skrót meczu
Serbia - Włochy, skrót meczu
Serbia - Kamerun, skrót meczu
Serbia - Australia, skrót meczu
Serbia - Litwa
Serbia - Albania (mecz przerwany)
Serbia - Turcja
Serbia - Rumunia
Serbia - Iran, skrót meczu
Serbia - Niemcy
Serbia - Ukraina
Serbia - Rosja