10
Gaz
KSW
VIP

Złote Wybrzeże, Arizona
Nowe twarze z całego świata
Konkurs Universal Royalty w Teksasi ...
Konkurs Fancy Faces
Viva Las Vegas
Rodeo Princess
Mardi Gras
Groovy Girls
Southern Celebrity w Ohio
Konkurs Trezured Dollz
Królewski czar
Reżyserskim okiem