Amisz


Amisze to powstała w XVII wieku w Szwajcarii protestancka wspólnota chrześcijańska, wywodząca się z rozłamu Kościoła mennonickiego. Dziś największe skupiska tej wspólnoty zamieszkują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Najstarsza wspólnota amiszów żyje w hrabstwie Lancaster, w Pensylwanii, gdzie ich zwarta społeczność sięga 20 tysięcy. Jest ona drugą co do wielkości. Jej członkowie są potomkami 200 osadników ze Szwajcarii, przybyłych tam w latach 20. XVIII wieku. W Europie, skąd się wywodzą, nie istnieją wspólnoty amiszów. W latach 90. XX wieku podejmowane były próby osadnictwa w Polsce. Z kilku przybyłych do Polski rodzin pozostała tylko jedna, która przybyła ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1993 roku i stanowi pozostałość tej misji. Anita i Jacob Martinowie, bohaterowie filmu Jacka Knoppa i Ediego Pyrka. Autor zdjęć : Jacek Knopp. (opis dystrybutora / red. iplex.pl)

amisz |
Niestety materiał w tej chwili jest niedostępny...