Golfista


Bohater tego filmu, Stanisław Aronson, urodził się w Warszawie 6 maja 1925 roku, w zamożnej, zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Gdy zaczęła się wojna miał 14 lat. Wtedy skończyło się dostatnie i szczęśliwe dzieciństwo i nastał czas Zagłady. Podczas wywózki do obozu zagłady, niespełna osiemnastoletni Stanisław uciekł z transportu. Szybko znalazł drogę do antyhitlerowskiej konspiracji. Złożył przysięgę wojskową na początku roku 1943 i został żołnierzem Kedywu Kolegium „A”. Latem 1945 roku, w dramatycznych okolicznościach, opuścił Polskę. Walczył o niepodległość państwa Izrael, a potem brał udział w kolejnych wojnach. O swojej przeszłości, którą zostawił w Polsce, nie opowiadał ani przyjaciołom, ani najbliższej rodzinie. (opis dystrybutora / red. iplex.pl)

golfista |
Niestety materiał w tej chwili jest niedostępny...