Agora


Widowisko historyczne. Bohaterką filmu jest jedna z najciekawszych kobiet starożytności, mieszkająca w Aleksandrii Hypatia jest filozofką i cenioną astronomką. Kiedy rosnący fanatyzm religijny zagraża nauce, Hypatia przeciwstawia się tłuszczy by zachować dorobek naukowy świata antycznego. A dodatkowo wszystko komplikują relacje miłosne z kilkoma mężczyznami, którzy chcą zdobyć niezwykłą kobietę...