Agresywne dzieci bipolarne


W tym dokumencie poznamy historie rodzin, w których zdiagnozowano u dzieci bipolarność. Jest to schorzenie powodujące u nich permanentne i nieuzasadnione zmiany nastrojów, które fazowo przechodzą od niepohamowanej agresji, po brutalność czy rozpacz nie do opanowania. Program pokazuje jak trudne zadanie stoi przed rodzicami, gdy każdy dzień jest nierówną walką z chorobą, na którą nie ma lekarstwa i całkowicie skutecznej terapii. Całkowita utrata kontroli nad swoimi emocjami powoduje też u maluchów nieprzewidywalność zachowań, mogących doprowadzać nawet do samookaleczeń i zagrażania własnemu życiu. Jak radzą sobie z tym najbliżsi, na których spoczywa największa odpowiedzialność?

agresywne, dzieci, bipolarne |