360. Połączeni

7 dni w Havanie

Afonia i pszczoły

Amator

Berlin calling

Bez końca

Chcę zmienić swoje ciało

Erratum

Giuseppe w Warszawie

Jak spędziłem koniec lata

Jesteś Bogiem

Jesteś tam?